RUCH - komunikaty

Memoriał Wolnego Słowa

  Słowo może i jest wolne, wypowiadający słowo już nie koniecznie.  Polska w 2014 roku nie jest taka różowa i rozćwierkana jak ją przedstawia Prezydent. Odsłonięcie pomnika wolnego słowa na ul. Mysiej, w miejscu gdzie kiedyś mieścił się urząd cenzury, … Czytaj dalej

Czy chcemy mieć państwo?

Stan, w jakim znajduje się obecnie państwo polskie skłania do zadania pytania, czy tzw. „społeczeństwo” w ogóle zainteresowane jest posiadaniem własnego, suwerennego państwa, czy też gotowe jest rozpłynąć się w bezkształtnej, bezideowej, pogrążonej w hedonistycznej orgii masie „Europejczyków”. Warunkiem istnienia … Czytaj dalej

Nowe święto narodowe

Artykuł ukazał się w 21 numerze tygodnika Polska Niepodległa i był pisany jeszcze przed śmiercią Generała Jaruzelskiego. Dzisiaj niczego bym jednak nie zmienił. Nowe święto narodowe Szykuje nam się nowe święto narodowe. Wcześniej czy później odejdzie z tego świata dyktator … Czytaj dalej

narodowiec i wolnościowiec

Mieć taką czy inna narodowość nie jest kwestią wyboru. Na pewno nie jest to wyborem politycznym, takim jak np. uznanie za dobre, lepsze od innych lub za jedynie słuszne, określonych poglądów dotyczących organizacji życia społecznego, kreowania władzy, ustroju gospodarczego itp. … Czytaj dalej

Nie Playam z Owsiakiem.

  Kiedy 22 lata temu usłyszałem o całkiem nowym pomyśle jakim była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, od razu stałem się jej fanem. Owsiak tryskał pomysłami i zarażał wszystkich dynamizmem działania. Nie uczestniczyłem czynnie w zbieraniu pieniędzy, ale mi też udzielał … Czytaj dalej

O Ruchu

Ruch Wolności jest ponadpartyjną organizacją, powstałą w 2011 roku, mającą na celu integrować polskie środowiska prawicowe i wolnościowe, które od wielu lat są rozdrobnione.
Taki stan rzeczy jest po pierwsze szkodliwy w oczach społeczeństwa, które nie wie, komu ze skłóconego i podzielonego środowiska zaufać.
Po drugie, nie pozwala to nam się przebić przez monopol medialny.
Po trzecie, uniemożliwia osiągnięcie sukcesu w jakichkolwiek wyborach, ponieważ zamiast współpracować, rywalizujemy pomiędzy sobą.

Ruch Wolności ma za zadanie umożliwić dialog pomiędzy różnymi organizacjami.
Celem takiego dialogu powinno być określenie długofalowej strategii, jaką prawicowe środowiska powinny przyjąć, żeby w ciągu 10 lat przejąć w Polsce władzę, bądź co najmniej wydostać się z obecnego niebytu.

Celem „Ruchu Wolności” jest dążenie do realizacji zasad wolności w państwie obywatelskim:
- wolności jednostki – rozumianej jako prawo do samostanowienia o swoim losie i swoich dobrach materialnych,
- wolności rodzin – rozumianej jako prawo do wychowania i kształcenia dzieci w sposób zgodny z wolą rodziców,
- wolności gospodarczej - rozumianej jako prawo do swobodnej działalności gospodarczej, nie krępowanej wysokimi podatkami, koncesjami, nadmiernymi regulacjami prawnymi, biurokratycznym gorsetem i nieuczciwą konkurencją ze strony państwa,
- wolności obywatela, który nie odpowiada materialnie za niefrasobliwe decyzje polityków i urzędników państwowych,
- wolności Narodu Polskiego – rozumianej jako prawo do obrony dziedzictwa narodowego, kulturowego i wartości chrześcijańskich, ustanawiania i przestrzegania praw, które stoją na straży tego dziedzictwa i tych wartości.

Nasze aktywności skupiają się wokół:
- promowania idei narodowej gospodarki wolnorynkowej;
- polityki historycznej, wolnej od „pedagogiki wstydu”;
- kwestii dekomunizacji – zarówno przestrzeni publicznej, jak i elit społeczno-medialno-politycznych;
- promowania i pielęgnowania tradycji oraz wartości narodowych i chrześcijańskich;
- łączenia zatomizowanych środowisk prawicowych i wzmacniania współpracy pomiędzy nimi.

Stowarzyszenie Ruch Wolności współtworzy Ruch Narodowy. 

Use Facebook to Comment on this Post